sk | en | de

Skupina DSC

Spoločnosť DSC, a.s. vznikla v roku 2001. Venuje sa stavebnej činnosti a predovšetkým koordinácií stavebných aktivít jednotlivých firiem spoločnosti DSC GROUP, ekonomickému poradentsvu - účtovníctvu, spracovaniu daňových priznaní pre spolupracujúce spoločnosti, ako aj pre externých klientov. Pod vedením DSC, a.s. boli zrealizované mnohé stavby – od projektovej dokumentácie, statiky až po realizáciu - napr. MAX Prešov, MAX Žilina, Prepojovácí terminál Letiska M. R. Štefánika v Bratislave, Skloplast Trnava, Výroba bioetanolu Leopoldov, Modernizácia areálu hotela TENIS vo Zvolene, Rekonštrukcia a modernizácia Hotela Tatra, Trenčín, Rekonštrukcia kúpaliska Zelená žaba, Novostavba karosáreň Q7 a Výstavba haly H4c vo VW Slovakia.

Spoločnosť DSC BUILDING, a.s. vznikla v roku 2005 v Bratislave ako spoločnosť s ručením obmedzeným. V roku 2007 sa transformovala na akciovú spoločnosť. Zameriava sa predovšetkým na objekty pozemného staviteľstva a to v rozsahu výstavby ako stavba na kľúč alebo hrubá stavba (prefabrikovaná nosná konštrukcia alebo monolitická nosná konštrukcia). Spoločnosť zaviedla a aplikovala integrovaný manažérsky systém v zmysle požiadaviek noriem STN EN ISO 9001:2001, STN EN ISO 14 001:2005 a OHSAS 18 001:1999. Ďalšie informácie o spoločnosti sú k dispozícii na internetovej adrese www.dscbuilding.sk

V rámci skupiny DSC pôsobia i spoločnosti Next, s.r.o a Keramoprojekt Trenčín, a.s..

Spoločnosť Next, s.r.o. prevádzkuje polikliniku na Vajnorskej ulici v Bratislave. V rámci polikliniky funguje široké spektrum ambulancií a spoločnosť poskytuje komplexné diagnosticko-preventívne prehliadky. Ďalšie informácie o spoločnosti sú k dispozícii na internetovej adrese www.poliklinika-vajnorska.sk.

Spoločnosť Keramoprojekt Trenčín bola založená v roku 1951 pôvodne ako národný podnik, neskôr projektový ústav so zameraním na komplexné projektovanie stavebných látok so sídlom v Brne, Prahe a Trenčíne. Od roku 1969 bol Keramoprojekt Trenčín rezortnou projektovo-inžinierskou organizáciou Ministerstva stavebníctva.

V celej svojej histórii patrí medzi najväčšie projektovo-inžinierske organizácie na Slovensku. Pôvodné odborné zameranie bol priemysel výroby cementu, keramiky, vápna a stavebných látok.

Postupne rozširoval svoju činnosť i do ďalších priemyselných oblastí ako je strojárstvo, sklárstvo, potravinárstvo, občianska výstavba a iné.

Projektovou činnosťou sa v súčasnosti zaoberá už v menšej miere, nakoľko projektovo-inžiniersku činnosť prebrala nová spoločnosť PIO Keramoprojekt, a.s., ktorá zabezpečuje kompletne projektové a inžinierske činnosti, realizáciu stavieb formou kompletnej dodávky na území Slovenska i v zahraničí.

Bližšie informácie o spoločnosti sú k dispozícii na internetových adresách www.keramoprojekt.sk a www.kmp.sk

So skupinou DSC Group úzko spolupracuje STAVOKOV, spol. s r.o. (www.stavokov.sk) ako partnerská spoločnosť.

Partneri