sk | en | de

Certifikáty

Spoločnosti skupiny DSC zaviedli a aplikovali integrovaný manažérsky systém (IMS) v zmysle požiadaviek noriem STN EN ISO 9001:2001, STN EN ISO 14 001:2005 a OHSAS 18 001:1999. Jednotlivé spoločnosti disponujú tiež osvedčeniami a certifikátmi potrebnými na vykonávanie konkrétnych špecializovaných činností.

 

Cemaks osvedčenie č. 01-IMS-2018