sk | en | de

Administratívne budovy

K najvýznamnejším administratívnym budovám patriacim do portfólia DSC, a.s. patria IPP Building v Slávičom údolí v Bratislave pre spoločnosť IPP Slovakia, spo. s r.o. a Westend square – hrubá stavba na Patrónke v Bratislave pre ZIPP Bratislava, spol. s r.o.. Westend square.

Westend Square - hrubá stavba Administratívna budova IPP Administratívna budova IPP Westend Square - hrubá stavba

Názov stavby

Miesto

Realizácia

Objednávateľ
[Investor]

Objem
v tis. eur

Westend Square - hrubá stavba

Bratislava

11/2008 – 05/2009

ZIPP Bratislava spol. s r.o. [J&T]

5 676

Administratívna budova IPP

Bratislava

11/2005 – 06/2006

IPP Slovakia, spol. s r.o

7 635