sk | en | de

Obchodné centrá

DSC, a.s. sa významným spôsobom podieľa na výstavbe obchodných centier v Slovenskej republike. K najvýznamnejším stavbám patria realizácie pre spoločnosť Euro MAX Slovakia, a.s. (MAX zábavno – obchodné centrum v Prešove a v Nitre), TESCO Trebišov pre BCI, a.s. a MAX zábavno – obchodné centrum v Nitre pre Pozemné staviteľstvo Žilina, a.s.. Prednosťou bola krátka doba realizácie. Túto prednosť pri tejto stavbe i pri ďalších stavbách tohto druhu sme dosiahli optimálnym návrhom konštrukcií, kde sa vo veľkej miere vo fáze prípravy a projektu podieľal náš projekčný tím so skúsenými odborníkmi v oblasti statiky.

Nákupné centrum AQUARIO MAX zábavno obchodné centrum Prešov MAX zábavno obchodné centrum Prešov MAX zábavno obchodné centrum Žilina MAX zábavno obchodné centrum Žilina MAX zábavno obchodné centrum Nitra MAX zábavno obchodné centrum Prešov MAX zábavno obchodné centrum Dunajská streda


Názov stavby

Miesto

Realizácia

Objednávateľ
[Investor]

Objem
v tis. eur

TESCO Trebišov, novostavba hypermarketu

Trebišov

09/2008 – 03/2009

BCI, a.s.
[ISTROFINAL, a.s.]

2 656

MAX zábavno obchodné centrum

Prešov

08/2007 – 03/2008

Euro MAX Slovakia, a.s.
[Euro MAX Slovakia, a.s.]

26 555

MAX zábavno obchodné centrum

Žilina

05/2007 – 08/2007

Pozemné staviteľstvo Žilina, a.s.
[Euro MAX Slovakia, a.s.]

4 647

Family Center Komárno   

Komárno

09/2007 – 10/2007

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. [AGORIA HOLDING s.r.o.]

564

Nákupné centrum AQUARIO

Nové Zámky

04/2007 – 07/2007

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
[Aquario Shopping Center, s.r.o.]

929

MAX zábavno obchodné centrum

Skalica

04/2007 – 06/2007

Keraming a.s.
[Euro MAX Slovakia, a.s.]

1 461

MAX zábavno obchodné centrum

Dunajská Streda

02/2007 – 04/2007

INGSTEEL, spol. s r.o.
[Euro MAX Slovakia, a.s.]

1 195

MAX zábavno obchodné centrum

Nitra

06/2006 – 09/2006

Pozemné staviteľstvo Žilina, a.s.
[Euro MAX Slovakia, a.s.]

2 423

AQUARIO Shopping Center

Štúrovo

05/2010 – 11/2010

Davidsson, s.r.o.

2 691