sk | en | de

Oceľové konštrukcie

DSC, a.s. ponúka prostredníctvom svojej partnerskej organizácie STAVOKOV, spol. s r.o. výrobu a montáž nasledovných typov oceľových konštrukcií, a to vrátane vyhotovenia výrobnej dokumentácie a statických výpočtov:

  • oceľové konštrukcie pre priemyselné a skladové haly vrátane žeriavových dráh,
  • oceľové konštrukcie pre budovy obchodu a služieb, športové stavby a iné druhy pozemných stavieb,
  • technologické oceľové konštrukcie rôznych typov určené pre všetky priemyselné odvetvia: potrubné mosty, dopravníky, plošiny, zábradlia, schody, rebríky, brány, technologické rošty, oceľové konštrukcie pre technologické zariadenia a pod.,
  • netypové oceľové konštrukcie podľa projektovej dokumentácie,
  • strešné a stenové plášte budov z rôznych druhov plechov,
  • oceľové konštrukcie cestných portálov,
  • mostné závery typ MZ – jednoduché a nožnicové určené na použitie v mostnom a pozemnom staviteľstve na spojenie dvoch dilatačných celkov.

Medzi najvýznamnejšie stavby tohto typu patrí Rekonštrukcia mosta, Lávky pri starom moste na Ostrov pre TSS GRADE, a.s., Výroba, dodávka a montáž oceľovej nosnej konštrukcie na Moste na ceste I/68 v km 0,525 nad riekou Torysa pre Doprastav, a.s., Výroba bioetanolu v Leopoldove pre ENVIRAL, a.s., Hutná hala – taviaci agregát č.3, Skloplast Trnava pre Johns Manville Slovakia, a.s. a Elektrolýzna hala v Žiari nad Hronom pre Slovalco, a.s.

Prepojovací objekt terminálov, letisko Bratislava Výroba bioetanolu Leopoldovv Výroba bioetanolu Leopoldov Most na ceste I/68 v km 0,525 nad riekou Torysa


Názov stavby

Miesto

Realizácia

Objednávateľ
[Investor]

Objem
v tis. eur

Obchodné centrum Soravia IV-V

Bratislava, prestavba Studená ul

03 – 06 2009

Skanska PS a.s.
[Shopping center Zlaté piesky s.r.o.]

761

Haly pre PEM

Rakúsko – Nem-
ecko

2007, 2008, 2009

PEM Austria

432

Kúpeľný dom Poľana

Brusno – Kúpele

2008

Kúpele Brusno, a.s.

432

Lávka cez Váh

Letisko Hričov

2008

Letisková spoločnosť Žilina, a.s.

498

Technologické oceľové konštrukcie

Ledvice

2007 – 2008

KOCH-Holding,a.s.

830

Elevátorová veža, plošiny

Turňa nad Bodvou

2007

Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.

465

Pásový dopravník

Ružomberok

2006

[Mondi Business Paper SCP, a.s.]

475

Výroba bioetanolu Leopoldov

Leopoldov

2006

ENVIRAL, a.s.

2 988

Zastrešenie homogenizačného šrotov. poľa oceliarne, nosná oceľová konštrukcia

Podbrezová

2006

Železiarne Podbrezová a.s.

764

Cementáreň Holcim

Rohožník

2004

Holcim (Slovensko) a. s.

398

Oceľové konštrukcie pre PSA

Trnava

2004

PSA Services Centre Europe, s.r.o.

598

Elektrolýzna hala

Žiar nad Hronom

2002

Slovalco, a.s.

3 519

Hutná hala – taviaci agregát č.3, Skloplast
Trnava

Trnava

2004

[Johns Manville Slovakia, a.s.]

4 481

Predajňa potravín LIDL

Svidník

11/2011

Pozemné staviteľstvo Žilina, a.s.

214

Veľkosklad potravín LIDL Nemšová – prístavba mraziarenských a chladiarenských priestorov

Nemšová

08/2011 – 09/2011

Pozemné staviteľstvo Žilina, a.s

287

Most nad R2 nad Slatinou a cestou III/05038

okres Detva

07/2014 – 11/2015

Váhostav – SK, a.s.

4 268

Rekonštrukcia mosta, Lávky pri starom moste na Ostrov

Zlatovce – Trenčianska Teplá

11/2015 – 10/2017

TSS GRADE, a.s.

2 267

Výroba, dodávka a montáž oceľovej nosnej konštrukcie

Most na ceste I/68 v km 0,525 nad riekou Torysa

08/2016 – 06/2017

Doprastav, a.s.

2 858

Výstavba priestoru na nabíjanie batérií v hale H4c a schodiska do šatní haly H4b

Bratislava

07/2016 – 11/2017

Volkswagen Slovakia, a.s.

654

Úprava oceľových a stavebných konštrukcií – Sanácia haly H4b

Bratislava

01/2016 - 11/2017

Volkswagen Slovakia, a.s.

1 645

Národný futbalový štadión – prestrešenie tribún bez zadných konzol, dodávka a montáž šikmých vzpier nosníkov

Bratislava

07/2017 – 03/2018

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o.

4 299

Nový železničný most nad Nosickým kanálom

Nimnica

01/2017 – 11/2020

Subterra a.s.

24 335

Most cez údolie Plavnice v km 144,750

Hodějovice – Třebonín, ČR

10/2020 – 08/2022

Doprastav a.s., organizační složka Praha

13 196

Železničný most na trati České Vestenice - Plzeň

Hodějovice – Třebonín, ČR

05/2020 – 08/2022

Doprastav a.s., organizační složka Praha

3 291

Most ev.č. 11-204 na ceste I/11

Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec

10/2020 – 06/2021

HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko

1 866

I/44 Bludov - obchvat

Bludov, ČR

04/2022 - stále pokračuje

M SILNICE a.s. STRABAG a.s.

5 357