sk | en | de

Priemyselné stavby

Priemyselné stavby predstavujú dôležitý segment výstavby DSC, a.s., ktorý sa vyznačuje technickou i investičnou náročnosťou. K najväčším výzvam patrilo a patrí zohľadnenie technologických požiadaviek konkrétneho odvetvia a paralelná realizácia technologickej infraštruktúry. Medzi najvýznamnejšie stavby tohto typu sa radí Demontáž a búranie haly H4 pre Volkswagen Slovakia, a.s., Výstavba haly H4c pre Volkswagen Slovakia, a.s., Modernizácia staničnej budovy v Poprade pre ŽSR, Modernizácia výroby – HOLCIM Rohožník, Elektrolýzna hala – Slovalco v Žiari nad Hronom pre ZIPP Bratislvava, spol. s r.o. a Cargo Partner Logistic Center Bratislava pre Swietelsky-Slovakia, spol.s r.o.

CARGO PARTNER Výrobná hala Walter Meile System Výroba bioetanolu v Leopoldove – montáž Modernizácia výroby HOLCIM - Rohožník CARGO PARTNER Komunikačné centrum DEMONTÁŽ haly H4, Výstavba haly H4c


Názov stavby

Miesto

Realizácia

Objednávateľ
[Investor]

Objem
v tis. eur

Modernizácia staničnej budovy

Poprad

10/2008 – 12/2009

Železnice Slovenskej republiky,
Bratislava

4 780

Objekt SO-03, LÁVKA CEZ VÁH

Letisko Hričov

08/2008 – 09/2008

Letisková spoločnosť Žilina, a.s.

498

Elevátorová veža, plošiny

Turňa nad Bodvou

2007

Východoslovenské stavebné
hmoty, a.s.

465

CARGO PARTNER

Bratislava

02/2005 – 02/2006

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
[Cargo-partner SR, s.r.o.]

1 331
[2 124]

Modernizácia výroby HOLCIM - Rohožník

Rohožník

2004

Holcim (Slovensko) a.s

1 062

Elektrolýzna hala - Slovalco

Žiar nad Hronom

2002

ZIPP Bratislava spol. s r.o.
[Slovalco, a.s.]

3 651

Most nad R1 na poľnej ceste v km 17,736 R1

Rýchlostná komunikácia R1

08/2010 – 11/2011

TSS GRADE, a.s.

2 000

Demontáž a búranie haly H4

Bratislava

02/2012 – 08/2013

Volkswagen Slovakia

1 790

Rozšírenie karosárne Q7

Bratislava

06/2013 – 04/2014

ZIPP Bratislava spol. s r.o.

2 240

Novostavba karosárne Q7

Bratislava

04/2012 – 08/2013

ZIPP Bratislava spol. s r.o., INGSTEEL, s.r.o.

5 818

Rozšírenie systémového domu BASF

Malacky

07/2014 – 12/2014

PROMTO, a.s.

229

Komunikačné centrum

Bratislava

12/2014 – 10/2015

Volkswagen Slovakia, a.s.

2 407

Demontáž haly H4

Bratislava

01/2015 – 08/2016

Volkswagen Slovakia, a.s.

4 096

Výstavba haly H4c

Bratislava

04/2015 – 01/2018

Volkswagen Slovakia, a.s.

21 449

Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – III. etapa Zlatovce – Trenčianska Teplá

Zlatovce – Trenčianska Teplá

04/2013 – 10/2017

KONSTRUKTOR-INŽENJERING d.d., Organizačná zložka v Slovenskej republike

10 339

Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – III. etapa Zlatovce – Trenčianska Teplá

Zlatovce – Trenčianska Teplá

03/2014 – 10/2017

TSS GRADE, a.s.

2 061

Spodná stavba a nosná konštrukcia

Diaľnica D3 Žilina /Strážov/ - Žilina /Brodno/

05/2015 – 12/2016

Doprastav, a.s.

9 467

Dodávka a montáž protihlukových stien a prekážkového osvetlenia pre vtáctvo

Diaľnica D3 Žilina /Strážov/ - Žilina /Brodno/

12/2016 – 11/2017

SMS a.s.

4 347

Sanácia požiarnej steny hál H4c/H4b

Bratislava

04/2016 - 11/2017

Volkswagen Slovakia, a.s.

1 057

Centrum kamiónovej dopravy Volkswagen Slovakia

Bratislava

03/2017 – 12/2018

Doprastav, a.s.

1 366

Hrubé terénne úpravy - Strategický park Nitra

Nitra

12/2016 – 10/2018

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o.

16 334

Príprava cestnej infraštruktúry – Strategický park Nitra

Nitra

08/2017 – 04/2018

Doprastav, a.s.

13 989

Novostavba logistického optimalizačného centra Volkswagen Bratislava

Bratislava

05/2017 – 06/2018

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o.

887

Opravárenské centrum letadel 2

Mošnov, Česká republika

01/2018 – 06/2019

JOB AIR Technic a.s.

10 117

Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra

Nitra

11/2020 – 06/2022

Doprastav, a.s.

3 921

Hala H1 - Novostavba

Bratislava

07/2022 – stále pokračuje

Metrostav Slovakia a.s.

10 274

Rozšírenie haly H7 – HTÚ, komunikácie, spevnené plochy a kanalizácie

Bratislava

03/2022 – stále pokračuje

ViOn, a.s.

870

* Údaj v zátvorke predstavuje CELKOVÝ OBJEM INVESTÍCIE